Slideshow‎ > ‎

Certificat energetic


Conform Legii 375/2005 Certificatul energetic este un document tehnic care arată consumurile de eneregie al unei cladiri pe tipuri de folosință: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Categoriile de clădiri pentru care la construire, reabilitare, vânzare sau închiriere se eliberează Certificatul energetic sunt: locuinţe unifamiliale şi blocuri de locuinţe, birouri, hoteluri, restaurante, spitale, clădiri de învăţământ, săli de sport sau clădiri pentru servicii de comerţ. Certificatul energetic are o valabilitate de zece ani.
Prin acest document se stabilește o clasă și o notă energetică care se acordă clădirii. Clasele energetice sunt de la A până la G, clasa A fiind cea cu consumul cel mai mic, iar G cu consumul cel mai mare.
Totodată la construcția unui imobil este recomandat să se țină cont de parametrii specificați în „Normativul privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor” (indicativ C 107/2005, publicat in Monitorul Oficial la data de 13.12.2005 cu nr. 1.124 si 1.124 bis).
Paşii de obţinere a Certificatului energetic
În primul rând proprietarul trebuie să apeleze la un auditor energetic atestat, care are drept de semnătură și ștampilă pe certifiatul energetic.


Rolul auditorului energetic este de a face expertiza tehnică a clădirii şi de a întocmi un raport de expertiză energetică a clădirii. Raportul expertizei va fi depus la primărie, unde se va primi un număr de înregistrare.
Durata de eliberarea a certificatului energetic poate dura între 4 și 5 zile în cazul unui apartament și poate ajunge și până la două săptămâni pentru o clădire. Preţul expertiziei în cazul unui apartament poate varia între 150 și 400 de euro în funcție de suprafață, amplasare în clădire și o serie de alți parametrii.

Comments